HOMivest

SMART & GREEN City Slovakia

Inteligentné mestské štvrte na Slovensku

SMART & GREEN City Slovakia.

Vaše investície budú smerovať výhradne do výstavby inteligentných mestských štvrtí SMART & GREEN City Slovakia.
Ponúkame Vám investície do výstavby bytov, obchodov a kancelárskych komplexov, ale aj škôl a zdravotníckych zariadení. SMART & GREEN City Slovakia spolupracuje s veľkými slovenskými zamestnávateľmi, nadnárodnými technologickými a IT spoločnosťami. Bytový, alebo polyfunkčný dom do ktorého budú smerovať Vaše investície má vo väčšine prípadov budúceho vlastníka s uzatvorenou Kúpnou zmluvou ešte pred zahájením výstavby.

Ako prvý projekt na investičné príležitosti ponúkame
SMART & GREEN City Slovakia Párovské lúky, Nitra

www.smartgreencity.sk

Investície do výstavby bytov

Ponúkame investície do výstavby bytových domov určených na predaj a bytových domov určených na prenájom pre veľkých zamestnávateľov, alebo investorov do nájomného bývania. Ale aj nájomných bytov pre menších investorov, alebo fyzické osoby

Investície do výstavby obchodných centier

Ponúkame investície do výstavby obchodných a kancelárskych centier. Predpredaj a predaj týchto centier, alebo jednotlivých priestorov zabezpečuje developer spravidla ešte pred zahájením výstavby prostredníctvom spolupráce s tuzemskými, ale aj so zahraničnými partnermi

Investície do výstavby kancelárskych centier

Ponúkame investície do výstavby obchodných a kancelárskych centier. Predpredaj a predaj týchto centier, alebo jednotlivých priestorov zabezpečuje developer spravidla ešte pred zahájením výstavby prostredníctvom spolupráce s tuzemskými, ale aj so zahraničnými partnermi

Investície do výstavby zdravotníckych zariadení

V každom projekte SMART & GREEN City Slovakia sa bude nachádzať minimálne jedno centrálne zdravotnícke zariadenie, ktoré bude poskytovať základnú zdravotnú starostlivosť na báze všeobecného lekárstva, ale bude mať aj niekoľko špecializovaných oddelení. Komfort zdravotnej starostlivosti bude dopĺňať niekoľko lekární, z toho jedna so stálou službou. Predaj týchto zariadení bude zazmluvnený ešte pred ich výstavbou s tuzemským, alebo zahraničným poskytovateľom týchto služieb.

Investície do výstavby školských a vzdelávacích zariadení

Pešia dostupnosť do školy, škôlky a centra voľného času je veľký benefit, nielen pre rodiny s deťmi, ale aj pre zamestnávateľov, ktorý si v projektoch
SMART & GREEV City Slovakia vybrali program „Move your work place„
Ušetrený čas na cestovanie do škola a zo školy, môžu rodiny využiť na Spoločné aktivity. SMART & GREEN City Slovakia, už registruje potencionálnych záujemcov o
Prevádzkovanie vzdelávacích zariadení. Predaj týchto zariadení bude
zazmluvnený ešte pred ich výstavbou s tuzemským, alebo zahraničným
poskytovateľom týchto služieb

A High-quality Residential Painting and Decorating Company in London. Provides Free Estimates and Quotes. Committed to Customer Satisfaction.
Oppening Hours
Get In Touch