HOMivest

Môj účet

Založte si svôj investorský alebo žiadateľský účet

Registrácia pre investora

Ponúkame možnosť na poskytovanie hypoték pri kúpe bytov a nebytových priestorov v projektoch SMART & GREEN City Slovakia pre všetky slovenské a zahraničné banky.

Registrácia pre banku

Ponúkame možnosť poskytnúť spotrebné úvery všetkým klientom a zákazníkom v projektoch SMART & GREEN City Slovakia pre všetky slovenské a zahraničné banky.

Registrácia pre žiadateľa

Ponúkame možnosť poskytnúť spotrebné úvery všetkým klientom a zákazníkom v projektoch SMART & GREEN City Slovakia pre všetky slovenské a zahraničné banky.